Μάθετε ξένες γλώσσες από απόσταση!

Εδώ και χρόνια, αρκετά πριν ο κορωνοϊός κάνει ευρέως γνωστή την τηλεεκπαίδευση, το σχολείο μας παρείχε μαθήματα από απόσταση, κυρίως σε Έλληνες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και μάθαιναν από εκεί τη γλώσσα της χώρας στην οποία αποφάσισαν να ζήσουν.

Προϋπόθεση για τα online μαθήματα είναι να έχει ο ενδιαφερόμενος ευρυζωνική σύνδεση, κάμερα και μικρόφωνο. Κανένας άλλος εξοπλισμός δεν είναι απαραίτητος! Το μάθημα μπορεί να είναι ιδιαίτερο ή σε τμήμα ακριβώς όπως σε μια τάξη. Περισσότεροι συνδεδεμένοι "μαθητές" παρακολουθούν τον ίδιο καθηγητή και ο πίνακας της τάξης αντικαθίσταται από την οθόνη τουςΕκεί μπορεί ο καθηγητής να τους δίνει σημειώσεις η να εμφανίζει διαδραστικό περιεχόμενο.

Ενδείκνυται για ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, οι οποίοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε άλλον τρόπο εκμάθησης ή για κάποιον λόγο δεν είναι εύκολο να αφήσουν το σπίτι τους (π.χ. γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι).

Προσοχή! Δεν είναι όλα τα μαθήματα online ίδια! Χρειάζεται από πλευράς του καθηγητή γνώση του αντικειμένου και συγκεκριμένος εξοπλισμός, σε συνδυασμό με σωστή επιλογή εξειδικευμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε τις πραγματικές δυνατότητες μιας τέτοιας υπηρεσίας!

Bρίσκεστε ήδη σε μιά γερμανόφωνη χώρα και θέλετε να μάθετε γερμανικά εύκολα, γρήγορα, και πολύ πιο οικονομικά σε σχέση με τις εκεί λύσεις (ιδιαίτερα μαθήματα, ειδικές σχολές για αλλοδαπούς κλπ)?

Tώρα έχετε τη δυνατότητα μέσω μιας Web-Class να κάνετε μαθήματα σαν να ήσασταν στην Ελλάδα και να προετοιμαστείτε για όλα τα επίπεδα γερμανικών που χρειάζεστε για την άδεια παραμονής ή την ένταξή σας στην αγορά εργασίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μια επίδειξη.