Μάθετε ξένες γλώσσες από απόσταση!

Πρόκειται για μια καινοτόμο υπηρεσία η οποία δίνει την δυνατότητα μαθημάτων από απόσταση μέσα από το διαδίκτυο. Προυπόθεση έιναι να έχει ο ενδιαφερόμενος ευρυζωνική σύνδεση κάμερα και μικρόφωνο. Κανένας άλλος εξοπλισμός δεν είναι απαραίτητος! Το μάθημα μπορεί να είναι ιδιαίτερο ή σε τμήμα ακριβώς όπως σε μια τάξη. Περισσότεροι συνδεδεμένοι "μαθητές" παρακολουθούν τον ιδιο καθηγητή και ο πίνακας της τάξης αντικαθίσταται από την οθόνη τους.

Εκεί μπορεί ο καθηγητής να τους δίνει σημειώσεις η να εμφανίζει διαδραστικό περιεχόμενο.

Ενδείκνυται για ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα (θεωρητικά όλο τον πλανήτη), οι οποίοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε άλλον τρόπο εκμάθησης ή για κάποιον λόγο δεν είναι εύκολο να αφήσουν το σπίτι τους (π.χ. γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εντυπωσιάσουμε με μια επίδειξη της υπηρεσίας αυτής.

Bρίσκεστε ήδη σε μιά γερμανόφωνη χώρα και θέλετε να μάθετε γερμανικά εύκολα, γρήγορα, και πολύ πιο οικονομικά σε σχέση με τις εκεί λύσεις (ιδιαίτερα μαθήματα, ειδικές σχολές για αλλοδαπούς κλπ)?

Tώρα έχετε τη δυνατότητα μέσω μιας Web-Class να κάνετε μαθήματα σαν να ήσασταν στην Ελλάδα και να προετοιμαστείτε για όλα τα επίπεδα γερμανικών που χρειάζεστε για την άδεια παραμονής ή την ένταξή σας στην αγορά εργασίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μια επίδειξη.