Παιδικά τμήματα

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Evangelidis Schools of Languages αφορούν κυρίως παιδικά τμήματα.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο περιβάλον μάθησης για το παιδί, όπου η απόκτηση ξενόγλωσσων ικανοτήτων θα προκύπτει μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία αλληλεπίδρασης μαθητών - καθηγητών - ηλεκτρονικών μέσων (διαδραστικοί πίνακες, internet, multimedia).

Συνεχής επικοινωνία με τους γονείς, ειλικρινής ενημέρωση και συνεργασία δημιουργούν ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και εγγυώνται μια επιτυχημένη πορεία τόσο από πλευράς γνωστικών ικανοτήτων όσο και διαπιστεύσεων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να χαράξουμε μαζί ένα πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού σας.