Γιατί ÖSD;

 
Διπλώματα με διεθνή αναγνώριση (Το ÖSD είναι το νέο μέλος του ALTE).
Διπλώματα με αντιστοιχία στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Διπλώματα με αναγνώριση στα πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία).
Διπλώματα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).
ÖSD/Goethe B1: εξέταση ανά δεξιότητα.
Παρέχεται η δυνατότητα για ένα ενιαίο πιστοποιητικό για όλες τις δεξιότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.
Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας: ÖSD-Goethe B1 für Jugendliche, B2J, C1J.
Δυνατότητα επανάληψης μέρους της εξέτασης για τα διπλώματα A2, B2, B2J, C1, C1J (προφορικά ή γραπτά) σε περίπτωση αποτυχίας, σε όλες τις εξετάσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.
4 εξεταστικές περίοδοι.
 

Μετάφραση των Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας

 
Πολύ σύντομα όλοι οι κάτοχοι πιστοποιητικών του ÖSD θα παραλαμβάνουν μαζί με το πτυχίο και ένα μέρος του μεταφρασμένο στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 
Γιατί να επιλέξετε τα Γερμανικά σαν πρώτη ή δεύτερη ξένη Γλώσσα
  • Πάνω από 100 εκατομύρια Ευρωπαίοι έχουν σαν μητρική τους γλώσσα την Γερμανική προ των Αγγλικών, Γαλλικών και Ισπανικών.
  • Οι ομοιότητες στη δομή και το συντακτικό της Γερμανικής με την αρχαία αλλά και την νέα Ελληνική γλώσσα, διευκολύνει την εκμάθηση και των δυο μαθημάτων. Επίσης για τον ίδιο λόγο ειδικοί προτρέπουν μαθητές /τριες με μαθησιακές δυσκολίες στην επιλογή της Γερμανικής.
  • Οι σπουδές στις Γερμανόφωνες χώρες είναι ενδιαφέρουσες, αξιόλογες αλλα και με καλές προοπτίκες αποκατάστασης. Με πάνω από 400 Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία οι Γερμανόφωνες χώρες αποτελούν τη μεγαλύτερη προσφορά πιθανότητας σπουδών στην Ευρώπη. Σπουδές σαυτές τις χώρες είναι πιο εύκολα να ενισχυθούν για να ξεπεραστούν οικονομικά προβλήματα, απ ότι σ 'αλλες χώρες του κόσμου.
  • Γερμανικά αυξάνουν τις πιθανότητες Επαγγελματικής αποκατάστασης. Όποιος κατέχει τα Γερμανικά έχει μεγαλύτερες και καλύτερες πιθανότητες στην Ελληνική αλλά και την Ευρωπαική αγορά εργασίας. Πολλές Γερμανικές Εταιρίες στην Ελλάδα, πολλές Ξένες εταιρίες στις Γερμανόφωνες χώρες όπως επίσης και Ελληνικές επειχηρήσεις με στενή οικονομική σχέση με τις Γερμανόφωνες χώρες ψάχνουν για συνεργάτες με γνώσεις της Γερμανικής.
  • Γερμανικά μας φέρνουν πιο κοντά. Περισσότερο απο 40% των τουριστών στην χώρα μας προέρχονται απο Γερμανόφωνες χώρες , γεγονός που καθιστά την γνώση της Γερμανικής γλώσσας πολύτιμη στον τομέα του τουρισμού και όχι μόνο.
  • Αλλά και σημαντικότερο όμως κατά την γνώμη μας είναι, οτι αυτή τη στιγμή μέσα στην παγκόσμια κρίση, στην οποία όλοι προσπαθούμε να επιβιώσουμε αλλά και να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, υπάρχουν χώρες όπως οι Γερμανόφωνες, που αυτή τη στιγμή έχουν ανεργία μεταξύ 3% και 6%, όταν στις άλλες χώρες ο αριθμός αυτός είναι 2ψήφιος στη δε χώρα μας κοντεύει να φτάσει το 30% και στους νέους μας το 60%, αποτέλουν ελπίδα εύρεσης κάποιας θέσης εργασίας, διότι αυτό το χαμηλό ποσοστό σημαίνει σίγουρα ότι υπάρχουν ειδικότητες με μεγάλες ανάγκες όπως π.χ. είναι τα Ιατρικά Επαγγελμάτα, οι μηχανικοί Πολυτεχνείων όπως επίσης ειδικευμένοι εργάτες. Επίσης στο τομέα της παιδείας και πιο πολύ στους νηπιαγωγούς