ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.

 

 
 

Προετοιμασία για:

Συχνές ερωτήσεις

 • Γιατί ÖSD;

  Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας έθεσε από την πρώτη στιγμή τον στόχο να καθιερωθεί ως φιλικός φορέας πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Το 1998 βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή με το «Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτόμων γλωσσικών πρωτοβουλιών» ως ένα επιτυχημένο και πρωτοποριακό γλωσσικό σχέδιο εργασίας.

  Το ÖSD παρέχει στους/στις υποψήφιους/ες μια σειρά από πλεονεκτήματα, θέτοντάς τους πάντα στο επίκεντρο.

  ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση (Το ÖSD είναι πλήρες μέλος του ALTE).

  • Πιστοποιητικά αναγνωρισμένα στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).

  • Πιστοποιητικά με αντιστοιχία στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  • Πιστοποιητικά με αναγνώριση στα πανεπιστήμια και στην αγορά εργασίας των γερμανόφωνων χωρών (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία).

   

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  • Εξέταση σε 2 ενότητες
   Οι εξετάσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β2 και Γ1 προσφέρονται σε δύο ενότητες:
   - γραπτή εξέταση (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου)
   - προφορική εξέταση (παραγωγή προφορικού λόγου). Οι υποψήφιοι μπορούν να δίνουν τα δύο μέρη της εξέτασης ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και για κάθε μέρος της εξέτασης (γραπτή / προφορική) λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που δώσουν και πετύχουν και τα δύο μέρη της εξέτασης μέσα σε έναν χρόνο λαμβάνουν και το ενιαίο πιστοποιητικό.
    
  • Χρήση λεξικού
   Στο επίπεδο Β2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου ή δίγλωσσου λεξικού. Στα επίπεδα Γ1 και Γ2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου λεξικού. Η χρήση λεξικού επιτρέπεται τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και κατά την προετοιμασία των υποψηφίων για την προφορική εξέταση, και προσφέρει στους υποψήφιους ένα αίσθημα ασφάλειας.
    
  • Χρήση ακουστικών στην ακουστική κατανόηση
   Στα επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ2 το Ινστιτούτο ÖSD παρέχει στους υποψήφιους ακουστικά, γεγονός που συμβάλει στην καλύτερη συγκέντρωσή τους, τους δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και τους βοηθάει να μην αποσπώνται από εξωτερικούς παράγοντες.
    
  • Βάση 50/100 της μέγιστης βαθμολογίας στα επίπεδα A1 και A2.
    
  • Εξετάσεις για παιδιά και εφήβους
   Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας στα επίπεδα Α1 –Γ1, η οποία δεν επηρεάζει την ισοτιμία του πιστοποιητικού.
    
  • 4 εξεταστικές περίοδοι τον χρόνο
   Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 4 φορές τον χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο) στις εξετάσεις. Ανάλογα με την πόλη οι ημερομηνίες ων εξετάσεων δίνουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο σε εξετάσεις της ευρύτερης περιφέρειάς τους, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλη περιφέρεια. Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιτρέπουν σε όλους τους υποψήφιους να συμμετέχουν την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο σε εξετάσεις. Αυτό σημαίνει, πως κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα εξετάσεων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και στις 4 εξεταστικές περιόδους του χρόνου.
    
  • ÖSD/Goethe B1: εξέταση ανά δεξιότητα
   Το Zertifikat B1 σχεδιάστηκε από κοινού από το ÖSD, το Goethe Institut και το Πανεπιστήμιο του Friburg/Ελβετία. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού για όλες τις δεξιότητες, με την προϋπόθεση επιτυχίας σε όλες τις δεξιότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος αυτός, οι επιτυχόντες/επιτυχούσες παραλαμβάνουν 4 πιστοποιητικά, τα οποία αντιστοιχούν στις 4 δεξιότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου) και έχουν την ίδια ισχύ με το ενιαίο πιστοποιητικό.
    
  • Μετάφραση των πιστοποιητικών
   Όλα τα πιστοποιητικά συνοδεύονται από την αγγλική και την ελληνική τους μετάφραση. Αυτό απαλλάσσει τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες από την αναζήτηση επίσημης μετάφρασης, συμβάλλει στην αποφυγή λαθών και διευκολύνει τις αιτήσεις σε μη γερμανόφωνα κράτη.
    
  • Βραβεία
   Οι επιτυχόντες/οι επιτυχούσες με άριστη επίδοση απαλλάσσονται από τα εξέταστρα του επόμενου επιπέδου. Η απαλλαγή ισχύει για όλες τις εξεταστικές περιόδους και όλα τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα. Οι βαθμολογίες που απαιτούνται για τα βραβεία είναι οι εξής:
         
   ZA1 / KID A1   100 / 100 P. 
   ZA2 / KID A2   90 / 90 P.
   ZB1 / J   min. 90 / 100 P. σε κάθε ενότητα
   ZB2 / J   min. 95 / 100 P.
   ZC1 / J   min. 90 / 100 P.
   
   
   
   
   
   

   

 • Γιατί να επιλέξετε τα Γερμανικά σαν πρώτη ή δεύτερη ξένη Γλώσσα;

   
  • Πάνω από 100 εκατομύρια Ευρωπαίοι έχουν σαν μητρική τους γλώσσα την Γερμανική προ των Αγγλικών, Γαλλικών και Ισπανικών.
  • Οι ομοιότητες στη δομή και το συντακτικό της Γερμανικής με την αρχαία αλλά και την νέα Ελληνική γλώσσα, διευκολύνει την εκμάθηση και των δυο μαθημάτων. Επίσης για τον ίδιο λόγο ειδικοί προτρέπουν μαθητές /τριες με μαθησιακές δυσκολίες στην επιλογή της Γερμανικής.
  • Οι σπουδές στις Γερμανόφωνες χώρες είναι ενδιαφέρουσες, αξιόλογες αλλα και με καλές προοπτίκες αποκατάστασης. Με πάνω από 400 Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία οι Γερμανόφωνες χώρες αποτελούν τη μεγαλύτερη προσφορά πιθανότητας σπουδών στην Ευρώπη. Σπουδές σαυτές τις χώρες είναι πιο εύκολα να ενισχυθούν για να ξεπεραστούν οικονομικά προβλήματα, απ ότι σ 'αλλες χώρες του κόσμου.
  • Γερμανικά αυξάνουν τις πιθανότητες Επαγγελματικής αποκατάστασης. Όποιος κατέχει τα Γερμανικά έχει μεγαλύτερες και καλύτερες πιθανότητες στην Ελληνική αλλά και την Ευρωπαική αγορά εργασίας. Πολλές Γερμανικές Εταιρίες στην Ελλάδα, πολλές Ξένες εταιρίες στις Γερμανόφωνες χώρες όπως επίσης και Ελληνικές επειχηρήσεις με στενή οικονομική σχέση με τις Γερμανόφωνες χώρες ψάχνουν για συνεργάτες με γνώσεις της Γερμανικής.
  • Γερμανικά μας φέρνουν πιο κοντά. Περισσότερο απο 40% των τουριστών στην χώρα μας προέρχονται απο Γερμανόφωνες χώρες , γεγονός που καθιστά την γνώση της Γερμανικής γλώσσας πολύτιμη στον τομέα του τουρισμού και όχι μόνο.
  • Αλλά και σημαντικότερο όμως κατά την γνώμη μας είναι, οτι αυτή τη στιγμή μέσα στην παγκόσμια κρίση, στην οποία όλοι προσπαθούμε να επιβιώσουμε αλλά και να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, υπάρχουν χώρες όπως οι Γερμανόφωνες, που αυτή τη στιγμή έχουν ανεργία μεταξύ 3% και 6%, όταν στις άλλες χώρες ο αριθμός αυτός είναι 2ψήφιος στη δε χώρα μας κοντεύει να φτάσει το 30% και στους νέους μας το 60%, αποτέλουν ελπίδα εύρεσης κάποιας θέσης εργασίας, διότι αυτό το χαμηλό ποσοστό σημαίνει σίγουρα ότι υπάρχουν ειδικότητες με μεγάλες ανάγκες όπως π.χ. είναι τα Ιατρικά Επαγγελμάτα, οι μηχανικοί Πολυτεχνείων όπως επίσης ειδικευμένοι εργάτες. Επίσης στο τομέα της παιδείας και πιο πολύ στους νηπιαγωγούς

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode